HOME    WINKELEN    REIZEN    DATING EN CHAT    GAMES    NIEUWS    WISSELKOERSEN    OVERZICHT A-Z   CONTACT
Controleer de kwaliteit van je lijn
Bij meeste modems vind je de lijnwaarden in de geavanceerde instellingen, ze verstrekken de belangrijkste informatie over de kwaliteit van je ADSL verbinding.

Bij de Base internetbox zit de link naar deze pagina verborgen. Tenzij de Base internetbox de originele Speedtouch 706 firmware heeft is dit zichtbaar. Door de link van de DSL connectie rechtstreeks in te geven kom je op deze pagina.

Link :
http://192.168.1.254/cgi/b/dsl/dt/?ce=1&be=0&l0=1&l1=0


Username : tele2
Password : tele2

(!! tele2 met kleine letters !! zie ook indien IE7 nog, probleem
Internet Explorer 7)
Modem pagina met de lijnwaarden
Attenuation - S/N Marge - Bandwidth
Attenuation :
De verzwakking op de lijn. Signaal verzwakt naargelang de afstand tot de centrale.
SN Margin : Het signaal ruisverhouding op de lijn.

Attenuation > Hoe lager, hoe beter
SN Margin
> Hoe Hoger, hoe beter
 

Bandwidth :
Het aantal bits per seconde dat door een verbinding verstuurd kan worden.
Error seconds : Wanneer de lijn niet stabiel is, zullen er vele error seconds geregistreerd worden.
output power up : Het vermogen van de zender van de modem.
output power down  : Het vermogen van de zender van de DSLAM.
 
Wanneer heb ik nu een goede lijn?
Een 4 mbps Bandwidth zal altijd een lagere marge halen bij dezelfde afstand dan een 512 Kbps lijn.
In geval dat een lijn slecht is en geen ander probleem dan afstand de oorzaak is, zal de
bandbreedte verlagen (Fallback) een oplossing zijn voor een stabiele lijn.
Bij Bruo lijnen kan Base de snelheid aanpassen, bij Broba moet Base dit laten uitvoeren door Belgacom.

 

SN marge

  Minimum Redelijk Goed Zeer goed
Bandwidth 4 mbps 6 db 10 db 15 db 20 db
Bandwidth 512 kbps 6 db 15 db 20 db 28 db
De tabel is slechts om een idee te geven
 
Base Internet :  Page    <<   5  >>


Base Home Internet & Home Pack
Base internet box (Speedtouch 706)
Installatie schema home pack
Wep beveiliging instellen  
Lijnwaarden controleren  <<
Voorkomende problemen & Oplossingen
Helpdesk Base contact gegevens
Inlogproblemen modem in IE 7 & W.B.I.
Speedtouch 716
Firmware veranderen
VoIP configuratie Speedtouch 706
Problemen met internet & digitale tv & …
Wij helpen u aan huis  
>> info <<
Bruo & broba
ADSL voorkomende storingen
ADSL zelf installeren overzicht
Splitter & Full rate splitter
Geschikte kabels voor DSL circuit
Invoer kabels Belgacom kleuren
Telefooncontact aansluiten
Netwerkkabel maken
Wireless, draadloos netwerk problemen
 

 © WEETHET - DISCLAIMER - CONTACT